ZPĚTNÝ ODBĚR

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení / baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem / baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Jak se zbavit starého spotřebiče / baterií?

- fyzické osoby mohou využít naši smluvní službu: BUĎ LÍNÝ - https://www.rema.cloud/projekt/bud-liny

- právnické osoby mohou využít naši smluvní službu: Svoz pro registrované partnery - https://remais.rema.cloud/Login.aspx

- naši zákazníci si rovněž mohou dohodnout svoz zařízení přímo přes eShop  - info@best-apple.cz

- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA Systém, a.s., která je určena pro zpětný odběr elektrozařízení

- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA Battery, s.r.o., která je určena pro zpětný odběr baterií a akumulátorů

- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr na stránkách Ministerstva životního prostředí (ISOH 2)

- v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka, a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Nepoužívané baterie, které nejsou předány k recyklaci prostřednictvím míst zpětného odběru, ale jsou skladovány například v kancelářských šuplících, či kdekoliv jinde v domácnostech či firmách mohou následně způsobit i požár. Tuto vlastnost mají zejména baterie s obsahem lithia. S ohledem na bezpečnost je tedy velmi důležité předávat použité baterie co nejdříve k recyklaci.

Nejběžnější typy baterií, jejich označení a užití:

Alkalické Alkalické, Alkaline -  AAA, AA - Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, AlMn C, D, 6V, kouřové alarmy, dálkové ovladače 9V

Knoflíkové Alkalické, lithiové - Velikost a označení se různí - Hodinky, naslouchadla, hračky, rtuťové, stříbrné, různí blahopřání, dálkové ovladače zinkovzduchové

Zinkouhlíkové Classic, Heavy Duty - AAA, AA - Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, Power Cell C, D, 6V, kouřové alarmy, dálkové ovladače, 9V přenosná rádia, otevírání vrat

Lithiové Lithium, Lithium Ion - Velikost a označení se různí - Laptopy, mobilní telefony, digitální Li-Ion různí kamery, mp3 přehrávače

Nikl-kadmiové Ni-Cd - Velikost a označení se různí - Kamery, ruční nářadí, bezdrátové různí telefony, vysílačky

Nikl-metalhydridové  - NiMH, Ni-Hydride - Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky

Olověné SLA, gelové 2V, 6V, UPS - Velikost a označení se různí - kolečková křesla, terénní vozidla, 12V vodní skútry

Rtuťové Rtuťové - Hg, HgO - Hodinky, naslouchadla, hračky, různí blahopřání, dálkové ovladače

Stříbrné - AgO - Hodinky, naslouchadla, hračky, různí blahopřání, dálkové ovladače